Highlander Blade Fastboil Vařič

Kód: SN00071-YT
Akce
Značka: Highlander
2 150 Kč –10 %
Highlander Blade Fastboil Vařič
2 150 Kč –10 % 1 935 Kč
Skladem

Detailní informace

Detailní popis produktu

Už název napovídá, že se jedná o vysoce výkonný vařič. K rychlé přípravě horkého nápoje přispívá jak kvalitní vařič, tak také nádoba s tepelným výměníkem a závětřím. Díky této soustavě dochází k minimálním ztrátám tepla a vaření je rychlejší. Konstrukce je uzpůsobena tomu, aby se rozložený vařič umístil do hrnce. Tak je vařič chráněn proti poškození a nezabere moc místa v batohu.Součástí soustavy je vařič, nádoba s pokličkou, stojan na vařič pro větší nádoby, stabilizátor kartuše.Nádoba je chráněna neoprenovým obalem, který současně slouží jako izolace, piezo zapalování, skládací ucha se silikonovou ochranou, přepravní obal. Objem nádoby: 1,1 l Plotýnka: 130 mm Hmotnost: 570 g Rozměr po sbalení: 13x18,5 cm Obecné informace:Záruka: 24 měsícůVýrobce: HIGHLANDERNávod na použití vařiče Blade Fastboil MK II Výrobce: Highlander Scotland Ltd., Tood Square, Livingston,                   EH54 5EF, United KingdomModel: Blade Pack 1, Blade Pack 2CE 0359Před připojením vařiče na plynovou kartuši se důkladně seznamte s tímto návodem k použití. Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití. POZOR: vařič může být velmi nebezpečný v případě nesprávné obsluhy.  Používejte pouze v dobře větraných prostorech.Turistický vařič Blade Fastboil MK II je určen na palivo propan-butan pro jednorázové kartuše s přímým přetlakem směsi propanu a butanu. K provozu tohoto vařiče jsou určeny kartuše, které obsahují kapalný plyn propan-butan pod stálým tlakem v poměru 30:70 PB. Kartuše musí být vyrobena dle EN 417 a opatřena samotěsnícím ventilem s připojovacím závitem 7/16“. Kartuše jsou jednorázové, není dovoleno je znovu plnit. Technické parametry:Připojovací přetlak paliva:  0 - 7000 mbarPrůměr trysky: 0,22 mmJmenovitý průtok: 1,0 kW (72,8 g/h)Těsnění:  8 x 1 mm – vnitřní kroužek Před použitím: 1. Připojování vařiče na kartuši K provozu tohoto vařiče jsou určeny kartuše vyrobené dle EN 417, opatřeny samotěsnícím ventilem s připojovacím závitem 7/16“.Před připojením vařiče na kartuši se přesvědčte o dokonalém stavu těsnícího „O“ kroužku. Pokud tento díl jeví známky opotřebení, vyměňte jej. Jedná se o rozměr 8x1. K vyjmutí opotřebeného těsnění použijte ostrý předmět, k usazení nového těsnění tupý předmět odpovídajících rozměrů.Zkontrolujte, zda ovládací ventil vařiče je zcela uzavřen – zavírá se otáčením doprava.Připojovat kartuši k vařiči je možné pouze ve venkovním prostředí, mimo dosah osob a jakéhokoli zdroje zapálení, tzn. otevřeného plamene, elektrického výboje a podobně.Po připojení vařiče ke kartuši se alespoň čichem přesvědčte o dokonalé těsnosti této soustavy. To nikdy nedělejte otevřeným plamenem. Pokud soustava po sestavení jeví známky netěsnosti, soustavu rozeberte a překontrolujte těsnění. Pokud se Vám závada nepodaří odstranit, vařič rozeberte a nepoužívejte jej! Nezapalujte jej a nepřibližujte se k otevřenému ohni a ani k jinému zdroji zapálení.Vařič i kartuše jsou pro vzájemné spojení opatřeny pravým závitem. Při nasazování vařiče na kartuši je nutno postupovat s potřebnou pečlivostí, aby nedošlo k překřížení závitů (tzv. „šroubování přes závit“), jinak dojde ke zničení vařiče vlivem nesprávné obsluhy.Vařič je opatřen dvojím těsněním, takže obvykle nedojde k úniku plynu při připojování ke kartuši. Při šroubování na kartuši se může však ozvat slabé syknutí plynu otevřením ventilu bomby otevíracím kolíkem. Dalším pootočením dojde k dosednutí těsnění na kartuši a k zajištění těsnosti soustavy. Další násilné, zbytečné dotahování vede k rychlému opotřebení těsnění, popř. ke zničení závitu vařiče! Občasné slabé potření závitu vařiče vazelínou významně prodlouží jeho životnost. 2. Zapalování a provoz Vařič s kartuší zajistěte v kolmé poloze. Podpěry nádoby rozložte. Otočením uzávěru plynu směrem doleva otevřete přívod plynu a zmáčknutím červeného tlačítka zapalte plamen (pokud to nejde, použijte sirky nebo zapalovač). Při zapalování plamene otevřete plyn na plný výkon.Je-li kartuše delší dobu v chladu a klidu, je nutno ji před použitím důkladně protřepat, jinak se po zapálení vařiče po dobu asi jedné minuty „utrhává plamen“. Pokud se ještě před zapálením plamene na vařič položí varná nádoba, k uvedenému jevu téměř nedochází.Při použití zcela plné-nové kartuše, která byla delší dobu vystavena působení tepla, může dojít po zapálení vařiče k vyšlehnutí mohutného žlutavého plamene. Uzavřete okamžitě regulační ventil na minimum, dokud se plamen nezklidní. K tomuto jevu dojde zcela jistě, je-li vařič s kartuší silně nakloněn.Během provozu zabraňte vyvaření tekutiny z varné nádoby, jinak dojde k jejímu poškození nebo úplnému zničení i ke zničení vařiče.            Vařič nenechávejte během provozu bez dozoru.                          Při provozu vařiče dodržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých hmot - minimálně 0,5 m.                                                                                                                                      Na vařič nepokládejte hořlavé předměty.                                                                           Máte-li pochybnost o správné funkci výrobku, nepoužívejte jej a kontaktujte prodejce nebo servis. 3. Ukončení provozu Ukončení provozu se provádí dotažením regulačního ventilu doprava až do zhasnutí plamene. Potom je možno vařič od kartuše odpojit odšroubováním. Tento úkon zásadně provádějte až po úplném vychladnutí vařiče. Snímání vařiče z kartuše se nikdy nesmí provádět za provozu!!  Po skončení provozu vařič od kartuše vždy oddělte, zabráníte tak vyprázdnění kartuše vlivem nepatrné netěsnosti. Ta může být způsobena nečistotou, která se dostane mezi vařič a kartuši. Dbejte proto na čistotu tohoto prostoru. 4. Upozornění pro stavy nouze Dojde-li k prošlehnutí plamene mimo činnou část hořáku, uzavřete okamžitě regulační ventil a mírně dotáhněte vařič na bombu. Pokud se dále objevuje plamen, uhaste jej proudem vody, kterou obvykle máte připravenou k ohřevu. Nepodaří-li se plamen uhasit, odhoďte, popř. odkopněte vařič i s kartuší na bezpečné místo. Zajistěte, aby se nikdo nepřibližoval k vařiči na menší vzdálenost než 20 m do doby, než dojde k vyhoření plynu. Vařič poté nepoužívejte! 5. Důležitá upozornění                                                                                         Pozor: Při provozu tohoto spotřebiče dochází ke spotřebě vzduchu (kyslíku) a produkci oxidu uhličitého. Nezapalujte a nepoužívejte tento spotřebič v nevětraných prostorách, v místnostech, ve stanu či ve vozidle. Je životně nebezpečné používat vařič k vytápění uzavřeného prostoru - nenápadná otrava kysličníkem uhelnatým! Vařič smí obsluhovat pouze dospělá osoba podle tohoto návodu, nesvěřujte obsluhu dětem! Při provozu je nutno vařič umístit do stabilní polohy a mít ho pod neustálým dohledem. Nepoužívejte k ohřevu jedné nádoby dva a více vařičů vedle sebe. Používejte jen přiměřeně velké a přiměřeně těžké nádoby. Vařič nepoužívejte k jiným účelům, než k ohřevu poživatin a nápojů v nádobě. Činné části vařiče - hořák, podpěry nádoby, popř. závětří - jsou během provozu a asi 10 min. poté žhavé, proto se jich v této době nedotýkejte! Nikdy nepoužívejte vařič, který jeví známky poškození nebo má vadné či opotřebované těsnění. S vařičem zacházejte opatrně, chraňte jej před pádem na zem a poškozením Na vařiči neprovádějte žádné úpravy. 6. Rozebírání, čištění a skládání vařiče Vařič se skládá ze dvou hlavních částí: z tělesa ventilu a hořáku, jež jsou navzájem spojeny závitem a těsněny „O“ kroužkem. Rozebiratelnost těchto částí je nutná, aby bylo možno vyčistit trysku. I malé zanesení prudce snižuje výkon vařiče.Pro čištění se nepoužívejte jehly a špendlíky, neboť tryska se tím poškozuje a může dojít k zalomení špičky jehly v trysce a tím ke zničení vařiče. K pročištění často stačí podtlak vytvořený ústy nebo profouknutí. Také je možné použít velmi tenký drátek. 7. Skladování a přeprava Vařič skladujte zásadně v suchém, neagresivním prostředí.Přepravujte v dodávaném plastovém pouzdře.Vařič přepravujte vždy oddělený od kartuše. 8. Tlaková nádoba s plynem - kartuše Kartuše obsahuje zkapalněný, prudce hořlavý plyn propan-butan pod stálým tlakem. Respektujte pokyny uvedené přímo na kartuši. 9. Technické údaje a likvidace Uvedení 1 litru vody do varu za cca  1  minutu.Palivo: propan-butan do 0,8 MPaMaximální dovolené zatížení vařiče nádobou včetně obsahu: 3 kgMaximální průměr použité nádoby: 20 cmPo skončení životnosti vařič odevzdejte do výkupny sběrných surovin. Obal odevzdejte do recyklovaného odpadu 10. Záruční podmínkyNa výrobek je poskytnuta zákonná záruka 24 měsíců od data prodeje. Toto ustanovení se nevztahuje na výrobky poškozené násilím, nesprávnou manipulací nebo neodbornou opravou. 11. Sestavení vařiče s hrncemPostavte vařič na rovnou a stabilní podložku. Pro lepší stabilitu doporučujeme použít plastovou trojnožku na kartuš (viz obrázek 1 v anglické verzi).Hrnec dejte na vařič až po zapálení plamene. Plamen by měl být mírný a hrnec naplněn alespoň trochou vody nebo jídla k ohřevu.Hrnec nasaďte na vařič v místě, kde jsou malé čepy a na nádobě zalomená šipka. Po nasazení zajistěte nádobu pootočením doprava. Ujistěte se, že nádoba dobře sedí na vařiči.Hrnec naplňujte maximálně do 750 ml, abyste zabránili přetečení potravin během vaření.Pro manipulaci během vaření a po něm používejte držadla na nádobě, případně plastový lem u vařiče. Ostatní části jsou velmi horké!Před sejmutím hrnce z vařiče zhasněte plamen otočením uzávěru úplně doprava.Před uložením soupravy se ujistěte, že jsou všechny části vychladlé.Hrnec je vyroben z hliníku s nepřilnavou vrstvou. Chraňte před poškrábáním. Používejte pouze plastové, teflonové nebo jiné příbory, které nádobu nepoškrábou!Pro vaření nepoužívejte jinou nádobu, než která je součástí soupravy! 12. Popis obrázků (viz anglickou verzi)Obrázek 1: části soupravy1. Poklička 2. Hrnec 3. Neoprénový obal 4. Držadla 5. Ohřívací mřížka 6. Piezo zapalovač 7. Plynová kartuše 8. Uzávěr plynu 9. Hořák vařiče 10. Stabilizační trojnožkaObrázek 2: části vařiče1. Hořák 2. Piezo zapalovač 3. Uzávěr plynu 4. Kroužek pro upevnění hrnce Dodává: YATE spol. s r.o.                                                                Brněnská 371                                                                                                                                       500 06 Hradec Králové                                                                                                     e-mail: yate@yate.cz www.yate.cz                                                                                                                                        Tel: 495 221 475

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:

 

Highlander

Highlander, v českém překladu "Horal", je značka, která svému jménu rozhodně nedělá ostudu. Firma byla založena Bahramem Golzarim (ten je v současné době stále ředitelem) roce 1985. Její hlavní sídlo leží kousek od anglického Edinburgu. Cíl Highlanderu je produkce zboží, které pomůže jak laikům, tak i profesionálům přežít v náročných klimatických podmínkách i při náročných cestách či misích po celém světě. Produkty značky se prodávají v padesáti zemích napříč kontinenty.