OWD Open Water Diver

astdlogo

Kurz OWD - Open Water Diver (ASTD OWD *)

Popis kurzu:

 • kurz OWD je určen pro všechny zájemce o potápění se základní ABC výstrojí (maska, dýchací trubice a ploutve) a s dýchacím přístrojem s otevřeným okruhem
 • kurz je v souladu s normou EN 14153-2
 • kurz kvalifikuje potápěče k potápění se vzduchem do maximální hloubky 20 metrů společně s potápěčem minimálně se stejnou kvalifikací, za doprovodu divemastera nebo instruktora je možné se po úspěšném ukončení kurzu potápět do maximální hloubky 30 metrů
 • kurz opravňuje potápěče k provádění bezdekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem
 • v doprovodu instruktora je možné pokračovat a rozvíjet další znalosti a dovednosti vedoucí ke zvýšení své další kvalifikace

Pokud si nejste jisti zda kurz zvládnete, můžete nejprve absolvovat ponor na zkoušku a teprve potom se rozhodnout pro vlastní kurz.

Vstupní požadavky:

 • minimální věková hranice 15 let, u nezletilých je vyžadován souhlas rodiče či zákonného zástupce
 • vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem
 • schopnost uplavat 100 metrů bez ABC (maska, dýchací trubice a ploutve) jakýmkoli stylem do 15 minut bez zastávky
 • schopnost udržet se nad hladinou 10 minut ("šlapání vody")
 • vlastní maska, botičky, ploutve a šnorchl

Obsah kurzu:

 • teorie obsažená v učebnici či prezentacích Open Water Diver – Potápěč začátečník (ASTD *), celková délka teoretické výuky 10 hodin
 • praktická část v chráněném vodním prostoru (bazénu) zahrnující cviky se základní výstrojí a cviky s přístrojem, celková délka praktické výuky 6 hodin;
 • po dokončení praktické části v chráněném vodním prostoru a nabytí adekvátního zvládnutí nezbytných dovedností následují 4 ponory a cviky na otevřené volné vodě, minimální délka jednoho ponoru je 20 minut
 • zakončení kurzu písemným testem

Cena kurzu 9.900,- Kč za osobu při 2 přihlášených osobách. Při jedné osobě v kurzu či při dokončení kurzu u moře se sjednává cena dohodou.

Cena kurzu obsahuje:

 • učebnici ASTD OWD
 • log book (pro zápis ponorů)
 • teoretickou přípravu
 • zapůjčení potřebné výstroje s výjimkou masky, botiček, ploutví a šnorchlu.
 • plnění lahve vzduchem pro ponory v bazénu i volné vodě
 • ponory v bazénu
 • ponory na volné vodě
 • písemný test
 • vystavení mezinárodní certifikace ASTD OWD opravňující k potápění do hloubky 20 m

Cena kurzu neobsahuje:

 • dopravu na lokalitu (bazén nebo lom)
 • vstupné na lokalitu (bazén nebo lom)
 • náklady spojené s pobytem v místě výcviku
 • pojištění

Záloha 5.000,- Kč je splatná na začátku druhého bloku teoretické výuky, doplatek 4.900,- Kč je splatný před předáním licence. Doporučené období pro ponor na zkoušku je květen - říjen, mimo toto období je voda poměrně chladná. Ponory v bazénu nejsou ročním obdobím ovlivňovány. Konkrétní termín dohodneme podle Vašich možností. V případě zájmu se obraťte na některého našeho instruktora.