ASTD Advanced Nitrox Diver

astdlogo

Kurz Advanced Nitrox Diver

Popis kurzu:

 • kurz Advanced Nitrox Diver je pokračovacím kurzem, který umožňuje získat další vědomosti a pod dohledem další praktické zkušenosti
 • kurz rozvíjí dovednosti ve vodě s použitím dekompresní lahve s jinou směsí než je směs určená pro pobyt na dně
 • kurz zahrnuje použití Nitrox směsí v rozmezí od 21% až do maximálně 40% kyslíku do maximální hodnoty parciálního tlaku kyslíku (PO2) 1,5 bar/ata = 150 kPa pro dýchací směs pro pobyt na dně (Bottom gas), dále v rozmezí od 21% až do maximálně 50% kyslíku do maximální hodnoty PO2 1,6 bar/ata = 160 kPa pro dekompresní dýchací směs (Deco gas)
 • kurz kvalifikuje potápěče k ponorům do maximální hloubky 40 metrů
 • kurz opravňuje potápěče k provádění dekompresních ponorů pouze v prostředí bez omezení výstupu jakoukoli překážkou – stropem.

Vstupní požadavky:

 • kvalifikace ASTD Experienced Diver (ASTD ***) – Zkušený potápěč nebo ekvivalentní kvalifikace (PADI Master Scuba Diver, CMAS P ***, NAUI Advanced Diver 40m, IANTD Deep Diver apod.)
 • kvalifikace ASTD Nitrox Diver – Potápěč s Nitroxem nebo ekvivalentní kvalifikace (Nitrox Diver dle RSTC, CMAS Basic Nitrox Diver apod.
 • minimální věková hranice je 18 let
 • vyhovující zdravotní stav potvrzený lékařskou prohlídkou či lékařským dotazníkem
 • minimálně 40 ponorů, z toho 10 ponorů do hloubek v rozmezí 30 až 40 metrů.

Obsah kurzu:

 • teorie obsažená v učebnici či prezentacích Technical Nitrox Diver – Technický potápěč
 • praktická část kurzu musí zahrnovat minimálně 120 minut času na dně (BT - Bottom Time) provedených během minimálně 4 ponorů ve volné vodě, minimálně 2 ponory musí být do hloubky 30-40 metrů
 • studenti se učí používat nitroxové směsi do maximální hodnoty 40% kyslíku s maximální hodnotou a PO2 1,5 bar/ata=150 kPa. Pro dekompresi je možno používat nitroxové směsi s maximální hodnotou 50% kyslíku a PO2 1,6 bar/ata=160 kPa
 • minimálně dva ponory musí být plánovány a provedeny jako dekompresní
 • zakončení kurzu závěrečnou ústní zkouškou či písemným testem

Požadovaná výstroj:

 • výstroj má být vždy adekvátní podmínkám, ve kterých výcvik probíhá
 • je vyžadována minimálně jedna lahev s dvouventilem se stlačeným vzduchem, 2 dýchací plicní automatiky – regulátory (konfigurovány jako primární a sekundární). Dále adekvátní BCD kompenzátor vztlaku. Je vyžadováno, aby primární regulátor byl vybaven hadicí připojenou k druhému stupni v minimální délce 150 – 210 cm (5 – 7 stop)
 • dekompresní lahev kyslíkově kompatibilní s adekvátním ustrojením a popisem, kyslíkově kompatibilní dýchací plicní automatika – regulátor, vybavený samostatným ukazatelem tlaku v lahvi
 • doporučená konfigurace je výstroj se 2 spojenými a propojenými lahvemi
 • je doporučeno použití záložního zdroje vztlaku (suchý oblek apod.)
 • kyslíkový analyzátor
 • dekompresní bójka a cívka (spool).

Cena kurzu 8.500,- Kč obsahuje

 • vystavení mezinárodní certifikace ASTD Advanced Nitrox Diver

Záloha 5.000,- Kč je splatná na první lekci kurzu, doplatek 3.500,- Kč je splatný před předáním licence. V případě zájmu se obraťte na některého našeho instruktora.